Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2001 Sant Cugat del Vallès
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 25.012 1.245 38,23 4,98
Districte II 15.506 1.154 35,43 7,44
Districte III 5.708 380 11,67 6,66
Districte IV 3.219 181 5,56 5,62
Districte V 5.402 233 7,15 4,31
Districte VI 978 64 1,96 6,54
Total 55.825 3.257 100,00 5,83

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic