Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2001 Terrassa
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 27.172 723 13,23 2,66
Districte II 15.393 1.084 19,83 7,04
Districte III 27.244 965 17,65 3,54
Districte IV 31.743 880 16,10 2,77
Districte V 37.944 766 14,01 2,02
Districte VI 35.260 1.048 19,17 2,97
Total 174.756 5.466 100,00 3,13

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic