Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Vic
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 2.716 936 6,73 34,46
Districte II 12.637 3.016 21,67 23,87
Districte III 22.318 7.510 53,97 33,65
Districte IV 9.235 2.418 17,38 26,18
Districte V 724 36 0,26 4,97
Total 47.630 13.916 100,00 29,22

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic