Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Vic
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 2.651 929 6,78 35,04
Districte II 12.494 2.900 21,16 23,21
Districte III 22.227 7.442 54,31 33,48
Districte IV 9.219 2.398 17,50 26,01
Districte V 728 33 0,24 4,53
Total 47.319 13.702 100,00 28,96

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic