Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Viladecans
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 25.391 2.442 44,51 9,62
Districte II 41.806 3.044 55,49 7,28
Total 67.197 5.486 100,00 8,16

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic