Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Viladecans
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 25.244 2.431 44,68 9,63
Districte II 41.463 3.010 55,32 7,26
Total 66.707 5.441 100,00 8,16

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic