Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2001 Viladecans
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 19.599 829 51,65 4,23
Districte II 37.533 776 48,35 2,07
Total 57.132 1.605 100,00 2,81

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic