Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Vilanova i la Geltrú
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 18.043 1.777 23,57 9,85
Districte II 14.827 2.077 27,55 14,01
Districte III 7.972 1.094 14,51 13,72
Districte IV 26.616 2.591 34,37 9,73
Total 67.458 7.539 100,00 11,18

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic