Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2007 Lleida
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 24.122 3.597 18,57 14,91
Districte II 12.955 1.887 9,74 14,57
Districte III 7.518 1.427 7,37 18,98
Districte IV 21.564 3.998 20,64 18,54
Districte V 13.400 1.856 9,58 13,85
Districte VI 25.599 4.996 25,79 19,52
Districte VII 14.081 1.400 7,23 9,94
Districte VIII 4.854 115 0,59 2,37
Districte IX 3.221 95 0,49 2,95
Total 127.314 19.371 100,00 15,22

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic