Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Reus
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 4.732 1.030 5,82 21,77
Districte II 19.156 3.356 18,98 17,52
Districte III 17.464 3.838 21,70 21,98
Districte IV 9.365 1.940 10,97 20,72
Districte V 10.779 2.550 14,42 23,66
Districte VI 19.422 2.513 14,21 12,94
Districte VII 8.874 1.167 6,60 13,15
Districte VIII 11.603 968 5,47 8,34
Districte IX 2.256 92 0,52 4,08
Districte X 2.517 229 1,30 9,10
Total 106.168 17.683 100,00 16,66

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic