Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Tarragona
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.567 431 1,72 27,50
Districte II 1.166 249 0,99 21,36
Districte III 5.018 537 2,14 10,70
Districte IV 16.769 2.309 9,20 13,77
Districte V 11.575 2.879 11,47 24,87
Districte VI 24.217 4.687 18,67 19,35
Districte VII 43.491 6.249 24,89 14,37
Districte VIII 22.623 5.655 22,52 25,00
Districte IX 9.010 2.114 8,42 23,46
Total 135.436 25.110 100,00 18,54

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic