Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Tarragona
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.620 444 1,73 27,41
Districte II 1.175 261 1,02 22,21
Districte III 5.144 630 2,46 12,25
Districte IV 16.991 2.378 9,27 14,00
Districte V 11.723 2.963 11,55 25,28
Districte VI 24.262 4.651 18,13 19,17
Districte VII 43.525 6.303 24,57 14,48
Districte VIII 23.040 5.946 23,18 25,81
Districte IX 9.016 2.078 8,10 23,05
Total 136.496 25.654 100,00 18,79

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic