Població estrangera per districtes M

Població estrangera per districtes. 2017 Tarragona
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.563 340 1,66 21,75
Districte II 1.130 173 0,84 15,31
Districte III 5.095 441 2,15 8,66
Districte IV 16.748 2.037 9,93 12,16
Districte V 11.134 2.261 11,02 20,31
Districte VI 23.133 3.615 17,62 15,63
Districte VII 41.886 5.164 25,17 12,33
Districte VIII 22.220 4.896 23,86 22,03
Districte IX 8.598 1.593 7,76 18,53
Total 131.507 20.520 100,00 15,60

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic

Taules disponibles