Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Manresa Origen geogràfic: Àsia del Sud
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 833 27 5,83 3,24
Districte II 3.961 102 22,03 2,58
Districte III 2.137 51 11,02 2,39
Districte IV 3.853 140 30,24 3,63
Districte V 3.891 136 29,37 3,50
Districte VI 352 7 1,51 1,99
Total 15.027 463 100,00 3,08

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic