Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Manresa Origen geogràfic: Polònia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 833 0 0,00 0,00
Districte II 3.961 43 24,29 1,09
Districte III 2.137 8 4,52 0,37
Districte IV 3.853 80 45,20 2,08
Districte V 3.891 44 24,86 1,13
Districte VI 352 <4 1,13 0,57
Total 15.027 177 100,00 1,18

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic