Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Manresa Origen geogràfic: Romania
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 833 14 1,15 1,68
Districte II 3.961 311 25,64 7,85
Districte III 2.137 182 15,00 8,52
Districte IV 3.853 374 30,83 9,71
Districte V 3.891 311 25,64 7,99
Districte VI 352 21 1,73 5,97
Total 15.027 1.213 100,00 8,07

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic