Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Manresa Origen geogràfic: Algèria
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 833 17 20,24 2,04
Districte II 3.961 20 23,81 0,50
Districte III 2.137 18 21,43 0,84
Districte IV 3.853 17 20,24 0,44
Districte V 3.891 11 13,10 0,28
Districte VI 352 <4 1,19 0,28
Total 15.027 84 100,00 0,56

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic