Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Manresa Origen geogràfic: Tunísia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 833 0 0,00 0,00
Districte II 3.961 <4 42,86 0,08
Districte III 2.137 0 0,00 0,00
Districte IV 3.853 0 0,00 0,00
Districte V 3.891 4 57,14 0,10
Districte VI 352 0 0,00 0,00
Total 15.027 7 100,00 0,05

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic