Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Manresa Origen geogràfic: Nicaragua
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 833 4 9,30 0,48
Districte II 3.961 14 32,56 0,35
Districte III 2.137 0 0,00 0,00
Districte IV 3.853 20 46,51 0,52
Districte V 3.891 <4 6,98 0,08
Districte VI 352 <4 4,65 0,57
Total 15.027 43 100,00 0,29

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic