Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Manresa Origen geogràfic: Argentina
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 833 7 4,90 0,84
Districte II 3.961 35 24,48 0,88
Districte III 2.137 15 10,49 0,70
Districte IV 3.853 55 38,46 1,43
Districte V 3.891 28 19,58 0,72
Districte VI 352 <4 2,10 0,85
Total 15.027 143 100,00 0,95

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic