Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Manresa Origen geogràfic: Brasil
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 833 11 6,55 1,32
Districte II 3.961 53 31,55 1,34
Districte III 2.137 39 23,21 1,82
Districte IV 3.853 32 19,05 0,83
Districte V 3.891 32 19,05 0,82
Districte VI 352 <4 0,60 0,28
Total 15.027 168 100,00 1,12

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic