Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Colòmbia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 4.063 136 19,21 3,35
Districte II 2.720 87 12,29 3,20
Districte III 1.894 73 10,31 3,85
Districte IV 3.150 118 16,67 3,75
Districte V 7.070 199 28,11 2,81
Districte VI 7.522 95 13,42 1,26
Total 26.419 708 100,00 2,68

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic