Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Paraguai
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 4.063 46 19,83 1,13
Districte II 2.720 33 14,22 1,21
Districte III 1.894 25 10,78 1,32
Districte IV 3.150 37 15,95 1,17
Districte V 7.070 47 20,26 0,66
Districte VI 7.522 44 18,97 0,58
Total 26.419 232 100,00 0,88

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic