Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Manresa Origen geogràfic: Uruguai
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 833 <4 1,82 0,12
Districte II 3.961 <4 3,64 0,05
Districte III 2.137 9 16,36 0,42
Districte IV 3.853 19 34,55 0,49
Districte V 3.891 24 43,64 0,62
Districte VI 352 0 0,00 0,00
Total 15.027 55 100,00 0,37

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic