Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2007 Manresa Origen geogràfic: Àfrica occidental
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del subcontinent al municipi % respecte el total de la població del país a Catalunya
Senegal 265 74 339 57,46 2,55
Nigèria 45 14 59 10,00 1,22
Gàmbia 38 15 53 8,98 0,38
Ghana 43 8 51 8,64 1,38
Guinea 36 11 47 7,97 1,28
Mali .. .. 17 2,88 0,30
Mauritània 10 4 14 2,37 0,67
Guinea-Bissau .. .. 6 1,02 0,82
Resta de països 2 2 4 0,68 :
Total subcontinent 459 131 590 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic