Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2020 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Carib
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del subcontinent al municipi % respecte el total de la població del país a Catalunya
República Dominicana 469 436 905 87,69 4,53
Cuba 55 69 124 12,02 1,30
Resta de països 1 2 : 0,29
Total subcontinent 525 507 1.032 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic