Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2017 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Europa central i oriental
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del subcontinent al municipi % respecte el total de la població del país a Catalunya
Armènia 236 232 468 35,83 10,83
Geòrgia 165 141 306 23,43 4,89
Ucraïna 139 161 300 22,97 1,41
Rússia 60 116 176 13,48 0,75
Moldàvia 20 17 37 2,83 0,82
Belarús .. .. 7 0,54 0,43
Sèrbia .. .. 5 0,38 0,43
Resta de països 6 1 7 0,54 :
Total subcontinent 629 677 1.306 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic