Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2021 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Àsia oriental
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del subcontinent al municipi % respecte el total de la població del país a Catalunya
Xina 2.708 2.386 5.094 99,73
Japó 4 5 9 0,18
Resta de països 3 2 5 0,10 :
Total subcontinent 2.715 2.393 5.108 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic