Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2021 Manresa Origen geogràfic: Orient Mitjà
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del subcontinent al municipi % respecte el total de la població del país a Catalunya
Síria 46 40 86 86,87
Líban .. .. 5 5,05
Jordània .. .. 4 4,04
Resta de països 3 1 4 4,04 :
Total subcontinent 54 45 99 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic