Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per continents

Població estrangera a 1 de gener. Per continents. 2001 Catalunya
Homes Dones Total % sobre el total d'estrangers % sobre el total d'estrangers del continent
Europa 32.527 30.567 63.094 24,52 100,00
Unió Europea (15) 25.313 23.673 48.986 19,04 77,64
Europa central i oriental 5.832 5.443 11.275 4,38 17,87
Resta d'Europa 1.380 1.447 2.827 1,10 4,48
No hi consta país <4 4 6 <0,01 <0,01
Àfrica 64.567 35.105 99.672 38,73 100,00
Àfrica oriental 144 105 249 0,10 0,25
Àfrica central 602 599 1.201 0,47 1,20
Àfrica del Nord 52.473 29.670 82.143 31,92 82,41
Àfrica del Sud 48 32 80 0,03 0,08
Àfrica occidental 11.297 4.699 15.996 6,22 16,05
No hi consta país <4 <4 <4 : <0,01
Amèrica 30.811 43.069 73.880 28,71 100,00
Amèrica del Nord 1.376 1.319 2.695 1,05 3,65
Amèrica Central 1.294 2.169 3.463 1,35 4,69
Carib 3.551 7.605 11.156 4,34 15,10
Amèrica del Sud 24.589 31.976 56.565 21,98 76,56
No hi consta país <4 <4 <4 : <0,01
Àsia 12.226 8.178 20.404 7,93 100,00
Àsia central 15 21 36 0,01 0,18
Àsia oriental 4.166 3.853 8.019 3,12 39,30
Àsia del Sud 5.681 1.546 7.227 2,81 35,42
Àsia del Sud-est 1.610 2.344 3.954 1,54 19,38
Orient Mitjà 714 370 1.084 0,42 5,31
No hi consta país 40 44 84 0,03 0,41
Oceania 121 110 231 0,09 100,00
Austràlia i Nova Zelanda 116 109 225 0,09 97,40
Resta d'Oceania 5 <4 6 <0,01 2,60
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Apàtrides 27 12 39 0,02 100,00
Total 140.279 117.041 257.320 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència