Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per continents

Població estrangera a 1 de gener. Per continents. 2002 Catalunya
Homes Dones Total % sobre el total d'estrangers % sobre el total d'estrangers del continent
Europa 45.450 40.734 86.184 22,56 100,00
Unió Europea (15) 31.182 28.071 59.253 15,51 68,75
Europa central i oriental 12.705 11.059 23.764 6,22 27,57
Resta d'Europa 1.560 1.600 3.160 0,83 3,67
No hi consta país <4 4 7 <0,01 <0,01
Àfrica 89.056 44.481 133.537 34,96 100,00
Àfrica oriental 181 127 308 0,08 0,23
Àfrica central 793 799 1.592 0,42 1,19
Àfrica del Nord 72.295 37.709 110.004 28,80 82,38
Àfrica del Sud 62 48 110 0,03 0,08
Àfrica occidental 15.722 5.797 21.519 5,63 16,11
No hi consta país <4 <4 4 <0,01 <0,01
Amèrica 57.885 73.979 131.864 34,52 100,00
Amèrica del Nord 1.695 1.569 3.264 0,85 2,48
Amèrica Central 1.970 3.091 5.061 1,32 3,84
Carib 4.767 9.438 14.205 3,72 10,77
Amèrica del Sud 49.452 59.881 109.333 28,62 82,91
No hi consta país <4 <4 <4 : <0,01
Àsia 19.308 10.808 30.116 7,88 100,00
Àsia central 40 52 92 0,02 0,31
Àsia oriental 5.702 5.350 11.052 2,89 36,70
Àsia del Sud 10.611 2.020 12.631 3,31 41,94
Àsia del Sud-est 1.982 2.852 4.834 1,27 16,05
Orient Mitjà 917 487 1.404 0,37 4,66
No hi consta país 56 47 103 0,03 0,34
Oceania 153 127 280 0,07 100,00
Austràlia i Nova Zelanda 145 126 271 0,07 96,79
Resta d'Oceania 8 <4 9 <0,01 3,21
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Apàtrides 26 13 39 0,01 100,00
Total 211.878 170.142 382.020 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència