Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per àmbits del Pla territorial

Població estrangera a 1 de gener. Per àmbits del Pla territorial. 2021 Catalunya
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Metropolità 4.931.245 769.878 61,56 15,61
Comarques Gironines 770.988 157.452 12,59 20,42
Camp de Tarragona 531.487 89.758 7,18 16,89
Terres de l'Ebre 180.383 30.537 2,44 16,93
Ponent 367.245 72.223 5,77 19,67
Comarques Centrals 414.149 57.517 4,60 13,89
Alt Pirineu i Aran 74.271 10.226 0,82 13,77
Penedès 493.594 63.074 5,04 12,78
Total 7.763.362 1.250.665 100,00 16,11
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
Les dades es presenten tots els anys amb la mateixa distribució, actualment vigent, de 8 àmbits territorials de planificació, d'acord amb la Llei 23/2010, de creació del Penedès, i amb l'Acord de Govern 21/2014 que modifica territorialment els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals.

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic