Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per àmbits del Pla territorial

Població estrangera a 1 de gener. Per àmbits del Pla territorial. 2020 Catalunya
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Metropolità 4.963.975 783.097 62,12 15,78
Comarques Gironines 766.681 157.771 12,52 20,58
Camp de Tarragona 529.395 89.960 7,14 16,99
Terres de l'Ebre 179.574 30.040 2,38 16,73
Ponent 367.016 70.912 5,63 19,32
Comarques Centrals 413.112 56.860 4,51 13,76
Alt Pirineu i Aran 72.913 10.077 0,80 13,82
Penedès 487.813 61.902 4,91 12,69
Total 7.780.479 1.260.619 100,00 16,20
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
Les dades es presenten tots els anys amb la mateixa distribució, actualment vigent, de 8 àmbits territorials de planificació, d'acord amb la Llei 23/2010, de creació del Penedès, i amb l'Acord de Govern 21/2014 que modifica territorialment els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals.

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic