Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per àmbits del Pla territorial

Població estrangera a 1 de gener. Per àmbits del Pla territorial. 2000 Catalunya
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Metropolità 4.147.357 106.952 58,90 2,58
Comarques Gironines 553.964 34.656 19,08 6,26
Camp de Tarragona 385.406 10.184 5,61 2,64
Terres de l'Ebre 156.284 3.200 1,76 2,05
Ponent 297.763 7.713 4,25 2,59
Comarques Centrals 334.974 7.780 4,28 2,32
Alt Pirineu i Aran 63.253 1.644 0,91 2,60
Penedès 322.997 9.461 5,21 2,93
Total 6.261.998 181.590 100,00 2,90
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
Les dades es presenten tots els anys amb la mateixa distribució, actualment vigent, de 8 àmbits territorials de planificació, d'acord amb la Llei 23/2010, de creació del Penedès, i amb l'Acord de Govern 21/2014 que modifica territorialment els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals.

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic