Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per àmbits del Pla territorial

Població estrangera a 1 de gener. Per àmbits del Pla territorial. 2007 Catalunya
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Metropolità 4.621.395 591.245 60,80 12,79
Comarques Gironines 691.882 126.616 13,02 18,30
Camp de Tarragona 484.442 73.854 7,59 15,25
Terres de l'Ebre 182.462 29.742 3,06 16,30
Ponent 340.827 48.047 4,94 14,10
Comarques Centrals 383.164 40.777 4,19 10,64
Alt Pirineu i Aran 73.906 10.280 1,06 13,91
Penedès 432.430 51.946 5,34 12,01
Total 7.210.508 972.507 100,00 13,49
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
Les dades es presenten tots els anys amb la mateixa distribució, actualment vigent, de 8 àmbits territorials de planificació, d'acord amb la Llei 23/2010, de creació del Penedès, i amb l'Acord de Govern 21/2014 que modifica territorialment els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals.

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic