Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per àmbits del Pla territorial

Població estrangera a 1 de gener. Per àmbits del Pla territorial. 2016 Catalunya
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Metropolità 4.793.592 608.078 59,42 12,69
Comarques Gironines 739.249 139.802 13,66 18,91
Camp de Tarragona 511.631 77.661 7,59 15,18
Terres de l'Ebre 180.855 28.922 2,83 15,99
Ponent 362.384 64.890 6,34 17,91
Comarques Centrals 397.144 43.697 4,27 11,00
Alt Pirineu i Aran 72.488 9.007 0,88 12,43
Penedès 465.253 51.341 5,02 11,04
Total 7.522.596 1.023.398 100,00 13,60
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
Les dades es presenten tots els anys amb la mateixa distribució, actualment vigent, de 8 àmbits territorials de planificació, d'acord amb la Llei 23/2010, de creació del Penedès, i amb l'Acord de Govern 21/2014 que modifica territorialment els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals.

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic