Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per àmbits del Pla territorial

Població estrangera a 1 de gener. Per àmbits del Pla territorial. 2019 Catalunya
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Metropolità 4.895.876 711.445 61,36 14,53
Comarques Gironines 756.193 149.921 12,93 19,83
Camp de Tarragona 521.286 83.754 7,22 16,07
Terres de l'Ebre 178.387 28.731 2,48 16,11
Ponent 363.859 67.261 5,80 18,49
Comarques Centrals 407.606 51.759 4,46 12,70
Alt Pirineu i Aran 72.276 9.319 0,80 12,89
Penedès 479.734 57.237 4,94 11,93
Total 7.675.217 1.159.427 100,00 15,11
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
Les dades es presenten tots els anys amb la mateixa distribució, actualment vigent, de 8 àmbits territorials de planificació, d'acord amb la Llei 23/2010, de creació del Penedès, i amb l'Acord de Govern 21/2014 que modifica territorialment els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals.

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic