Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Províncies

Població estrangera a 1 de gener. Províncies. 2021 Catalunya Origen geogràfic: Àsia oriental
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Barcelona 871.758 58.088 86,28 6,66
Girona 160.030 3.851 5,72 2,41
Lleida 81.392 1.686 2,50 2,07
Tarragona 137.485 3.697 5,49 2,69
Total 1.250.665 67.322 100,00 5,38
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic