Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per àmbits del Pla territorial

Població estrangera a 1 de gener. Per àmbits del Pla territorial. 2021 Catalunya Origen geogràfic: Àsia del Sud-est
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Metropolità 769.878 12.221 89,09 1,59
Comarques Gironines 157.452 513 3,74 0,33
Camp de Tarragona 89.758 532 3,88 0,59
Terres de l'Ebre 30.537 39 0,28 0,13
Ponent 72.223 65 0,47 0,09
Comarques Centrals 57.517 116 0,85 0,20
Alt Pirineu i Aran 10.226 22 0,16 0,22
Penedès 63.074 210 1,53 0,33
Total 1.250.665 13.718 100,00 1,10
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
Les dades es presenten tots els anys amb la mateixa distribució, actualment vigent, de 8 àmbits territorials de planificació, d'acord amb la Llei 23/2010, de creació del Penedès, i amb l'Acord de Govern 21/2014 que modifica territorialment els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals.

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic