Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2005 Pallars Sobirà
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població estrangera a la comarca % respecte el total de la població del país a Catalunya
Equador 59 42 101 17,53 0,11
Romania 42 20 62 10,76 0,16
Portugal 18 19 37 6,42 0,52
Argentina 20 16 36 6,25 0,10
Brasil 16 19 35 6,08 0,30
Colòmbia 15 20 35 6,08 0,08
Bolívia 13 19 32 5,56 0,13
Marroc, el 18 4 22 3,82 0,01
Perú 13 9 22 3,82 0,08
Algèria 15 5 20 3,47 0,28
França 11 5 16 2,78 0,08
Xile 11 5 16 2,78 0,12
Itàlia 10 5 15 2,60 0,06
Bulgària 6 7 13 2,26 0,17
Alemanya 7 6 13 2,26 0,08
Regne Unit 7 5 12 2,08 0,09
Andorra 4 5 9 1,56 1,13
República Dominicana .. .. 9 1,56 0,06
Hondures .. .. 8 1,39 0,21
Països Baixos .. .. 7 1,22 0,11
Polònia .. .. 6 1,04 0,13
Uruguai .. .. 6 1,04 0,04
Mali .. .. 5 0,87 0,12
Irlanda .. .. 4 0,69 0,38
Estats Units, els .. .. 4 0,69 0,08
Resta de països 19 12 31 5,38 :
Total 324 252 576 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic