Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Hospitalet de Llobregat, l'
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 51.793 6.032 10,28 11,65
Districte II 51.975 16.585 28,26 31,91
Districte III 45.678 7.470 12,73 16,35
Districte IV 44.951 14.727 25,09 32,76
Districte V 39.315 10.593 18,05 26,94
Districte VI 30.945 3.278 5,59 10,59
Total 264.657 58.685 100,00 22,17

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic