Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2007 Manresa
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 2.382 997 9,85 41,86
Districte II 20.728 2.312 22,85 11,15
Districte III 6.317 1.585 15,67 25,09
Districte IV 20.204 2.339 23,12 11,58
Districte V 21.331 2.656 26,25 12,45
Districte VI 2.178 228 2,25 10,47
Total 73.140 10.117 100,00 13,83

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic