Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2010 Manresa
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 2.408 1.117 8,30 46,39
Districte II 21.662 3.422 25,41 15,80
Districte III 6.561 1.859 13,81 28,33
Districte IV 21.518 3.201 23,77 14,88
Districte V 21.926 3.546 26,33 16,17
Districte VI 2.134 320 2,38 15,00
Total 76.209 13.465 100,00 17,67

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic