Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2011 Manresa
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 2.397 1.095 7,92 45,68
Districte II 21.818 3.579 25,90 16,40
Districte III 7.214 2.043 14,78 28,32
Districte IV 21.112 3.233 23,39 15,31
Districte V 21.950 3.575 25,87 16,29
Districte VI 2.098 296 2,14 14,11
Total 76.589 13.821 100,00 18,05

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic