Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per continents

Població estrangera a 1 de gener. Per continents. 2002 Manresa
Homes Dones Total % sobre el total d'estrangers % sobre el total d'estrangers del continent
Europa 158 113 271 8,17 100,00
Unió Europea (15) 73 54 127 3,83 46,86
Europa central i oriental 84 56 140 4,22 51,66
Resta d'Europa <4 <4 4 0,12 1,48
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Àfrica 1.622 748 2.370 71,45 100,00
Àfrica oriental 4 <4 7 0,21 0,30
Àfrica central <4 10 11 0,33 0,46
Àfrica del Nord 1.561 718 2.279 68,71 96,16
Àfrica del Sud <4 <4 <4 : 0,04
Àfrica occidental 55 17 72 2,17 3,04
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Amèrica 274 292 566 17,06 100,00
Amèrica del Nord 7 4 11 0,33 1,94
Amèrica Central 6 8 14 0,42 2,47
Carib 28 41 69 2,08 12,19
Amèrica del Sud 233 239 472 14,23 83,39
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Àsia 63 46 109 3,29 100,00
Àsia central <4 <4 <4 : 2,75
Àsia oriental 58 43 101 3,04 92,66
Àsia del Sud <4 <4 <4 : 2,75
Àsia del Sud-est <4 <4 <4 : 0,92
Orient Mitjà <4 <4 <4 : 0,92
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Oceania <4 <4 <4 : 100,00
Austràlia i Nova Zelanda <4 <4 <4 : 100,00
Resta d'Oceania 0 0 0 0,00 0,00
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Apàtrides 0 0 0 0,00 :
Total 2.118 1.199 3.317 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència