Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per continents

Població estrangera a 1 de gener. Per continents. 2007 Manresa
Homes Dones Total % sobre el total d'estrangers % sobre el total d'estrangers del continent
Europa 1.033 819 1.852 18,31 100,00
Unió Europea (27) 897 665 1.562 15,44 84,34
Europa central i oriental 133 150 283 2,80 15,28
Resta d'Europa <4 4 7 0,07 0,38
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Àfrica 3.353 2.038 5.391 53,29 100,00
Àfrica oriental 4 <4 5 0,05 0,09
Àfrica central 14 16 30 0,30 0,56
Àfrica del Nord 2.875 1.890 4.765 47,10 88,39
Àfrica del Sud <4 <4 <4 : 0,02
Àfrica occidental 459 131 590 5,83 10,94
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Amèrica 1.069 1.309 2.378 23,50 100,00
Amèrica del Nord 11 8 19 0,19 0,80
Amèrica Central 33 36 69 0,68 2,90
Carib 79 104 183 1,81 7,70
Amèrica del Sud 946 1.161 2.107 20,83 88,60
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Àsia 276 219 495 4,89 100,00
Àsia central <4 <4 6 0,06 1,21
Àsia oriental 216 190 406 4,01 82,02
Àsia del Sud 53 17 70 0,69 14,14
Àsia del Sud-est 0 6 6 0,06 1,21
Orient Mitjà 4 <4 6 0,06 1,21
No hi consta país <4 <4 <4 : 0,20
Oceania <4 <4 <4 : 100,00
Austràlia i Nova Zelanda <4 <4 <4 : 100,00
Resta d'Oceania 0 0 0 0,00 0,00
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Apàtrides 0 0 0 0,00 :
Total 5.732 4.385 10.117 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència