Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per continents

Població estrangera a 1 de gener. Per continents. 2011 Manresa
Homes Dones Total % sobre el total d'estrangers % sobre el total d'estrangers del continent
Europa 1.567 1.391 2.958 21,40 100,00
Unió Europea (27) 1.343 1.135 2.478 17,93 83,77
Europa central i oriental 219 249 468 3,39 15,82
Resta d'Europa 5 7 12 0,09 0,41
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Àfrica 4.314 2.962 7.276 52,64 100,00
Àfrica oriental 5 4 9 0,07 0,12
Àfrica central 48 30 78 0,56 1,07
Àfrica del Nord 3.434 2.605 6.039 43,69 83,00
Àfrica del Sud <4 <4 <4 : 0,01
Àfrica occidental 826 323 1.149 8,31 15,79
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Amèrica 1.154 1.493 2.647 19,15 100,00
Amèrica del Nord 18 8 26 0,19 0,98
Amèrica Central 49 101 150 1,09 5,67
Carib 114 140 254 1,84 9,60
Amèrica del Sud 973 1.244 2.217 16,04 83,76
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Àsia 530 406 936 6,77 100,00
Àsia central 4 5 9 0,07 0,96
Àsia oriental 360 329 689 4,99 73,61
Àsia del Sud 158 59 217 1,57 23,18
Àsia del Sud-est <4 9 12 0,09 1,28
Orient Mitjà 5 <4 8 0,06 0,85
No hi consta país <4 <4 <4 : 0,11
Oceania <4 <4 <4 : 100,00
Austràlia i Nova Zelanda <4 <4 <4 : 100,00
Resta d'Oceania 0 0 0 0,00 0,00
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Apàtrides <4 <4 <4 : 100,00
Total 7.568 6.253 13.821 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència