Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per continents

Població estrangera a 1 de gener. Per continents. 2015 Manresa
Homes Dones Total % sobre el total d'estrangers % sobre el total d'estrangers del continent
Europa 1.155 1.215 2.370 20,25 100,00
Unió Europea (28) 944 913 1.857 15,87 78,35
Europa central i oriental 208 294 502 4,29 21,18
Resta d'Europa <4 8 11 0,09 0,46
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Àfrica 3.702 2.889 6.591 56,31 100,00
Àfrica oriental <4 4 7 0,06 0,11
Àfrica central 35 22 57 0,49 0,86
Àfrica del Nord 3.004 2.555 5.559 47,50 84,34
Àfrica del Sud 0 0 0 0,00 0,00
Àfrica occidental 660 308 968 8,27 14,69
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Amèrica 792 1.052 1.844 15,76 100,00
Amèrica del Nord 15 18 33 0,28 1,79
Amèrica Central 54 118 172 1,47 9,33
Carib 118 130 248 2,12 13,45
Amèrica del Sud 605 786 1.391 11,88 75,43
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Àsia 507 387 894 7,64 100,00
Àsia central 4 <4 7 0,06 0,78
Àsia oriental 342 287 629 5,37 70,36
Àsia del Sud 157 86 243 2,08 27,18
Àsia del Sud-est <4 8 10 0,09 1,12
Orient Mitjà <4 <4 4 0,03 0,45
No hi consta país <4 <4 <4 : 0,11
Oceania 4 0 4 0,03 100,00
Austràlia i Nova Zelanda <4 <4 <4 : 75,00
Resta d'Oceania <4 <4 <4 : 25,00
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Apàtrides <4 <4 <4 : 100,00
Total 6.161 5.543 11.704 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència