Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per continents

Població estrangera a 1 de gener. Per continents. 2019 Manresa
Homes Dones Total % sobre el total d'estrangers % sobre el total d'estrangers del continent
Europa 1.282 1.393 2.675 19,49 100,00
Unió Europea (28) 1.012 1.008 2.020 14,72 75,51
Europa central i oriental 268 380 648 4,72 24,22
Resta d'Europa <4 5 7 0,05 0,26
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Àfrica 4.151 3.327 7.478 54,49 100,00
Àfrica oriental <4 7 8 0,06 0,11
Àfrica central 31 31 62 0,45 0,83
Àfrica del Nord 3.477 2.985 6.462 47,09 86,41
Àfrica del Sud <4 <4 <4 : 0,03
Àfrica occidental 642 302 944 6,88 12,62
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Amèrica 1.016 1.477 2.493 18,17 100,00
Amèrica del Nord 20 18 38 0,28 1,52
Amèrica Central 141 349 490 3,57 19,66
Carib 125 152 277 2,02 11,11
Amèrica del Sud 730 958 1.688 12,30 67,71
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Àsia 622 450 1.072 7,81 100,00
Àsia central 5 <4 6 0,04 0,56
Àsia oriental 319 280 599 4,36 55,88
Àsia del Sud 269 139 408 2,97 38,06
Àsia del Sud-est 6 12 18 0,13 1,68
Orient Mitjà 23 17 40 0,29 3,73
No hi consta país <4 <4 <4 : 0,09
Oceania <4 <4 4 0,03 100,00
Austràlia i Nova Zelanda <4 <4 <4 : 75,00
Resta d'Oceania <4 <4 <4 : 25,00
No hi consta país 0 0 0 0,00 0,00
Apàtrides <4 <4 <4 : 100,00
Total 7.076 6.648 13.724 100,00 :
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència