Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2016 Manresa Origen geogràfic: Àsia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 648 40 4,40 6,17
Districte II 3.252 235 25,82 7,23
Districte III 1.620 158 17,36 9,75
Districte IV 2.796 283 31,10 10,12
Districte V 2.923 192 21,10 6,57
Districte VI 164 <4 0,22 1,22
Total 11.403 910 100,00 7,98

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic