Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2011 Manresa Origen geogràfic: Amèrica Central
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 5 3,33 0,04
De 5 a 9 anys <4 <4 <4 0,67 <0,01
De 10 a 14 anys <4 7 8 5,33 0,06
De 15 a 19 anys 6 7 13 8,67 0,09
De 20 a 24 anys 5 7 12 8,00 0,09
De 25 a 29 anys 8 13 21 14,00 0,15
De 30 a 34 anys 14 24 38 25,33 0,27
De 35 a 39 anys 4 11 15 10,00 0,11
De 40 a 44 anys <4 9 12 8,00 0,09
De 45 a 49 anys 4 12 16 10,67 0,12
De 50 a 54 anys <4 4 5 3,33 0,04
De 55 a 59 anys <4 <4 <4 1,33 0,01
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 1,33 0,01
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 49 101 150 100,00 1,09
% 32,67 67,33 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic