Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Manresa Origen geogràfic: Amèrica Central
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 833 61 7,80 7,32
Districte II 3.961 231 29,54 5,83
Districte III 2.137 105 13,43 4,91
Districte IV 3.853 197 25,19 5,11
Districte V 3.891 173 22,12 4,45
Districte VI 352 15 1,92 4,26
Total 15.027 782 100,00 5,20

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic