Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2011 Manresa Origen geogràfic: Amèrica Central
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.095 8 5,33 0,73
Districte II 3.579 54 36,00 1,51
Districte III 2.043 17 11,33 0,83
Districte IV 3.233 31 20,67 0,96
Districte V 3.575 39 26,00 1,09
Districte VI 296 <4 0,67 0,34
Total 13.821 150 100,00 1,09

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic