Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2001 Manresa Origen geogràfic: Carib
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 5 a 9 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 10 a 14 anys 6 4 10 19,23 0,49
De 15 a 19 anys <4 <4 4 7,69 0,20
De 20 a 24 anys <4 <4 5 9,62 0,25
De 25 a 29 anys 7 5 12 23,08 0,59
De 30 a 34 anys <4 6 9 17,31 0,45
De 35 a 39 anys <4 6 7 13,46 0,35
De 40 a 44 anys <4 <4 <4 5,77 0,15
De 45 a 49 anys <4 <4 <4 1,92 0,05
De 50 a 54 anys <4 <4 <4 1,92 0,05
De 55 a 59 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 21 31 52 100,00 2,57
% 40,38 59,62 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic