Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2001 Manresa Origen geogràfic: Carib
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 313 <4 1,92 0,32
Districte II 372 14 26,92 3,76
Districte III 348 7 13,46 2,01
Districte IV 403 14 26,92 3,47
Districte V 559 15 28,85 2,68
Districte VI 27 <4 1,92 3,70
Total 2.022 52 100,00 2,57

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic